Ponúkame Vám služby:

  • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  • Vedenie podvojného účtovníctva

  • Mzdová  a personálna  agenda

  • Vypracovanie daňových priznaní fyzických a právnických osôb

  • Daňové priznanie pre fyzické osoby pracujúce v Maďarsku

  • Daňové priznanie k DPH

  • Vypracovanie rôznych štatistík - štatistické výkazy

  • Elektronická komunikácia s daňovým a colným úradom