Daňové priznanie

  • Daň z príjmov právnických osôb ( s.r.o., a.s.)

  • Daň z príjmov fyzických osôb typ A, B  ( príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku )

  • Daňové priznanie pre fyzické osoby pracujúce v zahraničí

  • Daňové priznanie k DPH

  • Daň z nehnuteľnosti

  • Daň z motorových vozidiel