Ostatné služby

  • Vystavovanie odberateľských faktúr
  • Sledovanie dodržiavania splatnosti odberateľských faktúr
  • Vystavovanie upomienok a penalizačných faktúr
  • Výpočet náhrad za tuzemské a zahraničné služobné cesty
  • Výpočet náhrad za použitie motorového vozidla
  • Vedenie knihy jázd
  • Vypracovanie interných smerníc podľa platnej legislatívy